மனித உணர்வுகள்… உணருங்கள்…

மின்மினிக் கனவுகள் (மார்ச் 2017) நாவலில் இருந்து…

மனித உணர்வுகள் என்றுமே அழகானவை!! அற்புதமானவை!! ஆழ் மனதில் கடைந்து நெய்யப்பட்டவை… ஒருவருக்கொருவர் மாறுபட்டவை!

மனித மனதில் மலரும் இயல்பான உணர்வுகளை வெட்டிச் சாய்க்கவோ, சுட்டுப் பொசுக்கவோ நமக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது? இயற்கைப் பற்றி மனிதன் அறிந்த விஷயங்கள் மிகவும் சொற்பமானவை.
மேலும் படிக்க…

பெண்ணின் தேடல்…

உறவுகள் (மே 2014) நாவலில் இருந்து…

ஓர் பெண் மழலையாய்ப் பிறந்து, மனைவியாக பரிணாமம் கொண்டு, தாயாகப் பயணிக்கின்றாள். அவளின் வாழ்க்கைப் பயணம் நிறைவாக முடிகின்றதா, அல்லது ஒருவிதத் தேடலுடன் தொடங்கி தொடர்கின்றதா? சிந்தியுங்கள்!

அடிமனதின் ஆசைகள் அனைத்தும் என்றாவது ஓர் நாள் ஈடேறும் என்று ஒவ்வொரு பெண்ணின் மனமும் அன்றாடம் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் என்பதை நாம் அறிவோமா? அறிந்தாலும் அதை முற்றிலும் தான் உணர்வோமா? சிந்தியுங்கள்!

மேலும் படிக்க…

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑